Praktische informatie
Agenda
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Pestprotocol

Pesten komt helaas op ieder school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken.
stop pestenDefinitie van pesten.
Pesten is het gedrag waarbij iemand herhaald en gedurende langere tijd door anderen bejegend wordt op manieren die leiden tot fysieke verwonding en/of psychisch lijden.

Doelstelling van het pestprotocol:
Dit pestprotocol heeft dan ook als doel dat:
– Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.
– Door regels en afspraken zichtbaar te maken kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar kunnen aanspreken op deze regels en afspraken.
– Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, we alle kinderen in staat stellen om met veel plezier naar school te gaan.

Via onderstaande link vindt u het Pestprotocol van onze school.
Pestprotocol

CONTACT

Basisschool Dr. Ariëns
A. Brouwerstraat 4
7482 ZK Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 20 12
Verstuur mail

facebook