Praktische informatie
Agenda
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

Gedurende het laatste schooljaar worden door diverse scholen voor voortgezet onderwijs (V.O.) informatiebijeenkomsten gehouden (open huis, informatiemarkt). De leerkracht van groep 8 houdt u en de leerlingen hiervan zoveel mogelijk op de hoogte.

Het eerste pré-advies met betrekking tot de keuze van het voortgezet onderwijs, wordt gegeven aan het eind van groep 7. Het tweede voorlopig advies wordt gegeven tijdens de ouder-kind-leerkracht gesprekken in november, als de leerling in groep 8 zit. Deze beide adviezen zijn tot stand gekomen via een bespreking van de groepsleerkrachten die de leerlingen de laatste jaren hebben les gegeven, de interne begeleider en de directie. Er is dus sprake van een schooladvies.

Het advies dat het team van de school geeft is opgebouwd uit een aantal bouwstenen. De volgende componenten liggen daaraan ten grondslag:

  • het dossier van de leerling.
  • de gegevens uit het LOVS.
  • de onderwijsbehoeften van het kind.
  • de kindkenmerken.

De ouders krijgen in februari het definitieve advies van de school. Vanaf 2016 is dit een bindend advies. Het resultaat van de eindtoets (CITO) wordt niet meer in het advies meegenomen. De advisering moet voor 1 maart zijn afgerond en de eindcito wordt in een later stadium afgenomen. De school vult de aanmeldingsformulieren in, maar ook de ouders krijgen een formulier waarop zij hun keuze kunnen invullen.

De eindcito maakt zoals gemeld geen deel meer uit van de advisering. Mocht de score van de eindtoets veel hoger uitvallen dan verwacht, dan kan de school de advisering aanpassen.

CONTACT

Basisschool Dr. Ariëns
A. Brouwerstraat 4
7482 ZK Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 20 12
Verstuur mail

facebook