Praktische informatie
Agenda
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Aanmelding nieuwe leerling

Wennen
Het is belangrijk om bij het inschrijven van nieuwe leerlingen voldoende tijd te hebben voor een rustig gesprek met de ouders. Het is daarom verstandig vooraf een afspraak te maken. Indien ouders de map “Basisonderwijs Haaksbergen” nog niet hebben, ontvangen ze deze tijdens het gesprek.

Na het gesprek is er altijd gelegenheid om het gebouw te bekijken. Voor kinderen die 4 jaar worden is er een speciaal programma. Zij mogen gedurende 5 dagdelen alvast wennen aan de andere kinderen en de juf

Van alle kinderen die van een andere school komen ontvangen wij een onderwijskundig rapport. Tevens wordt na enkele weken het ontwikkelingsniveau vastgesteld. Aan de hand hiervan wordt bepaald in welke groep het kind wordt geplaatst.

Klik hier voor het 2021 Aanmeldformulier PO scholen Haaksbergen 2021

Bijlage toestemmingsformulier beeldmateriaal (AVG proof)_

CONTACT

Basisschool Dr. Ariëns
A. Brouwerstraat 4
7482 ZK Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 20 12
Verstuur mail

facebook