Praktische informatie
Agenda
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Geschiedenis

Alphons Ariëns
Onze school is vernoemd naar Alphons Ariëns. Alphons Ariëns was een Nederlandse priester die een grote rol speelde in de rooms-katholieke arbeidersbeweging in Nederland voor de ontwikkeling van een katholieke sociale leer.
Klik hier voor meer informatie over Alphons Ariëns.

1967 Dr. AriënsIn augustus 1967 gingen de eerste kinderen uit de wijk Zienesch naar de ‘lagere school Dr. Ariëns’ aan de A. van Ostadestraat. Deze school telde zes lokalen en een handenarbeidlokaal (zie foto).

De school bleef groeien en er was ruimte tekort. Uiteindelijk huurde de school in 1997 van de gemeente twee leegstaande lokalen in de toenmalige Zieneschschool (wat nu onze school is).  In 1998 is er aan de gemeente gevraagd of de leeggekomen Zieneschschool een mogelijkheid zou zijn voor de overplaatsing van de school. Na een positief antwoord, werd dezelfde vraag aan de gemeente gesteld. Ook deze was positief. Het team ging samen met de technische dienst en het bestuurslid bouwzaken van het stichtingsbestuur, de medezeggenschapsraad en de ouderraad aan de overkant op onderzoek. De verlanglijst voor veranderingen werd opgesteld en het vergaderen met de gemeente begon. Net als het vergaderen van de bouwcommissie, het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad met het bestuur.
Klik hier voor meer informatie over het ontstaan van basisschool Dr. Ariëns.

Hulp 2002 OR en MR

 

Op 3 oktober 2002 zijn we met de hulp van leerlingen, alle teamleden, de technische dienst en de oudervereniging verhuisd van de A. van Ostadestraat naar de A. Brouwerstraat.

 

 

 

 

 

 

CONTACT

Basisschool Dr. Ariëns
A. Brouwerstraat 4
7482 ZK Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 20 12
Verstuur mail

facebook