Praktische informatie
Agenda
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Onze school


Missie en visie
In het afgelopen schooljaar hebben wij ons nadrukkelijk met de volgende vraag beziggehouden:

Wat is van belang voor het lerende kind in de toekomst?’

We leven in een multiculturele samenleving en dat is op onze school goed zichtbaar.
Wij willen dan ook een school zijn waar kinderen met verschillende culturele achtergronden zich op veilige en prettige wijze kunnen ontplooien tot ‘wereldkind’, op weg naar de toekomst. Wij willen de kinderen een veilige omgeving bieden, waarin ze zichzelf kunnen zijn, maar ze tevens respect tonen voor, weet hebben van en openstaan voor andere meningen en culturen.

driehoek ouder-kind-leerkracht
Van daaruit willen we samen, leerling-ouders-leerkracht, uit de leerlingen halen wat er in zit. Daarbij willen we zoveel mogelijk uitgaan van de onderwijsbehoeften van het kind.


Voor ons zijn de volgende aspecten van belang voor de leerlingen:

  • Ze weten wie ze zijn → Ze zijn zich bewust van hun talenten.
  • Leren zelf mee te denken over hun eigen ontwikkelingsproces.
  • Leren en durven verantwoordelijkheden te nemen en probleemoplossend te denken.
  • Respectvol omgaan met anderen en andere meningen.
  • Ontwikkelen zelfvertrouwen en weerbaarheid.
  • Leren omgaan met de voordelen, maar ook met de gevaren van de digitale wereld → sociale media.

Lees hier meer over de geschiedenis van onze school.

CONTACT

Basisschool Dr. Ariëns
A. Brouwerstraat 4
7482 ZK Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 20 12
Verstuur mail

facebook