Praktische informatie
Agenda
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Mededelingen augustus 2020

Onder het kopje ‘Nieuws’ links op de website kunt u de mededelingen van de maand augustus vinden.

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:

 • Start van het schooljaar
 • Corona
 • Inloopochtend en kennismakingsgesprekken
 • Jaarkalender
 • Oud papier
 • Rookvrije school

Fijne zomervakantie!

Wij wensen iedereen een hele fijne, zonnige en gezellige zomervakantie toe!

Heerlijk genieten samen!

Groetjes,
Team Basisschool Dr. Ariëns

 

 

Mededelingen juli 2020

Onder het kopje ‘Nieuws’ links op de website kunt u de mededelingen van de maand juli vinden.

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:

 • Start van het schooljaar
 • Thuis blijven
 • Musical
 • Groepsapp
 • GMR
 • Typcursus
 • Vormsel en Eerste Heilige Communie 2020-2021

Oproep nieuwe MR leden

 

Oproep Nieuwe MR leden!

 

Ouders gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk!

Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar enthousiaste ouders (2/3/4?) die plaats wil nemen in de oudergeleding. We zoeken personen die zich vanaf half augustus (het begin van het nieuwe schooljaar 2020-2021) voor een termijn van twee jaar beschikbaar wil stellen. Ronny Ikink is aftredend en daarom zoeken we een vervanger! We zouden de groep vanuit de oudergeleding graag willen uitbreiden, vandaar dat we meerdere ouders zoeken. We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat om mee te denken en het beleid van de school kritisch te volgen, geef u dan nu op!

Dit kan tot en met vrijdag 19 juni 2020. Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u een van onze leden van de oudergeleding aanspreken of mail naar info@arienshbg.nl t.a.v. MR. De huidige MR oudergeleding bestaat uit Ronny Ikink (aftredend) en Bob van Rennes (voorzitter).

U kunt zich kandidaat stellen door een email te sturen aan bobvanrennes@gmail.com.

Wat doet de MR?

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en ouderparticipatie. De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Voor sommige zaken heeft de oudergeleding instemmingsrecht en de leerkrachtgeleding adviesrecht of andersom.

 

Dus mocht je enthousiast zijn, vergeet dan niet om een mail te sturen naar bobvanrennes@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Bob van Rennes

Ronny Ikink

Madelon Haarlink-Dirks

Marion Pelle

 

 

 

Mededelingen juni 2020

Onder het kopje ‘Nieuws’ links op de website kunt u de mededelingen van de maand juni vinden.

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:

 • Vanaf 8 juni de hele dag naar school
 • Noodopvang
 • Thuis blijven
 • Gymlessen
 • Schoolfotograaf
 • Schoolreisjes en musical
 • Oudergesprekken
 • Door-draai-middag
 • Oproep namens groep 8 – Musical

Mededelingen mei 2020

Onder het kopje ‘Nieuws’ links op de website kunt u de mededelingen van de maand mei vinden.

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:

 • indeling schooljaar 2020/2021
 •  

  schoolfotograaf

 •  

  schoolreisjes en musical

Brief over herstart basisonderwijs vanuit stichting Keender

Onder het kopje ‘Nieuws’ links op de website vindt u een brief met informatie over de herstart van het basisonderwijs vanuit stichting Keender.

Brief over herstart basisonderwijs

Onder het kopje ‘Nieuws’ links op de website vindt u een brief met informatie over de herstart van het basisonderwijs.

Oud papier

Vanwege het coronavirus wordt op 18 april geen oud papier opgehaald.

U kunt uw oud papier wel zelf bij Langezaal afgeven.

Brief over verlenging noodmaatregel sluiting scholen

Onder het kopje ‘Nieuws’ links op de website vindt u een brief met informatie over de verlenging van de noodmaatregelen.