Praktische informatie
Agenda
Nieuws

MAAND ARCHIEF

MR

Even voorstellen, de Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding. Wij praten met de directie op het gebied van beleid en we vertegenwoordigen de ouders en leerkrachten. We hebben volgens de Wet Medezeggenschap instemmings- of adviesrecht over belangrijke dingen die de directie wil veranderen of juist handhaven, bijvoorbeeld; roosters, vrije dagen, het vakantierooster, de aanstelling of ontslag van personeel, belangrijke verbouwingen (of fusies!) en de hoofdlijnen van de schoolbegroting. Het informeren van ouders doen we onder andere door het beschikbaar stellen van de notulen van de vergaderingen. Deze kun je hieronder vinden door op de link te klikken.

Onze MR bestaat uit vier leden; twee ouders en twee leerkrachten en mocht je interesse hebben, dan schiet ons aan en woon eens een vergadering bij! Hieronder stellen zich enkele leden van de MR aan je voor, benader ze gerust voor vragen, zorgen of opmerkingen!

Vergaderdata:

  • Dinsdag 12 november 2019 om 19.00 uur
  • Dinsdag 14 januari 2020 om 19.00 uur
  • Dinsdag 17 maart 2020 om 19.00 uur
  • Dinsdag 21 april 2020 om 19.00 uur
  • Dinsdag 11 juni 2020 om 19.00 uur

Notulen:

  • Notulen MR vergadering 17 september

 

Deze periode is Marion Pelle afwezig i.v.m. zwangerschapsverlof. Haar taken worden tijdelijk overgenomen door Marije van Sonderen.

Even voorstellen

Ronny Ikink
Ouder
Bob van Rennes
Ouder
Eén van de twee leden van de oudergeleding, 41 jaar, getrouwd met Nicole en vader van Benthe (groep 8) en Maartje (groep 5). Ik werk op de hartafdeling van het Medisch Spectrum Twente. Ik ervaar onze school als een school waar alles kan en aandacht is voor iedereen, ondanks dat er beperkte middelen zijn. Het is echt fantastisch om te zien hoe een hechte groep leraren gesteund door een fijne directie elk jaar door keihard te werken het voor elkaar krijgt om goed onderwijs te geven. Hieruit komt ook mijn motivatie om me in te zetten voor de MR dat ik nu voor het eerste jaar doe.
Marion Pelle 
Leerkracht
30 jaren jong en woonachtig in Delden. Oorspronkelijk geboren in Hengevelde, hier ook tot mijn 21ste gewoond. Inmiddels voor het vijfde jaar werkzaam op basisschool Dr. Ariëns. Dit jaar sta ik voor groep 7-8 samen met Marije Sonderen.

Ik vind het fantastisch om op deze school te werken. Ontzettend leuke kinderen en collega’s.
Dit is mijn tweede jaar als MR-lid. Ik vind het leuk om met ouders en leerkrachten in gesprek te gaan over ontwikkelingen binnen school, want juist samen moeten wij ervoor zorgen dat dit een mooie, leerzame, veilige omgeving is voor onze kinderen.

 

Madelon Haarlink-Dirks
Leerkracht 

Ik ben 27 jaar en woon in Groenlo samen met mijn man en onze dochter Emma. Oorspronkelijk kom ik uit Haaksbergen, hier ben ik geboren en opgegroeid. Het leuke eraan is dat ik ooit ook op de Dr. Ariëns heb gezeten als leerling en nu zelf mag werken op deze mooie school.
Dr. Ariëns is een ontzettende leuke en leerzame school, waar ik elke dag met heel veel plezier lesgeef. Op dit moment sta ik fulltime voor groep 6/7.
Vind het erg interessant om verder te kijken dan alleen het lesgeven, om mij te verdiepen in de structuur van de school en de organisatie erachter. Het sterke en waardevolle eraan vind ik om dit samen te doen met de ouders, om zo samen, de ontwikkelingen te volgen en een veilige en leerzame omgeving te creëren voor alle leerlingen.

 

 

 

 

CONTACT

Basisschool Dr. Ariëns
A. Brouwerstraat 4
7482 ZK Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 20 12
Verstuur mail

facebook