Praktische informatie
Agenda
Nieuws

MAAND ARCHIEF

MR

 

Ouders gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk!

Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar enthousiaste ouders (2/3/4?) die plaats wil nemen in de oudergeleding. We zoeken personen die zich vanaf half augustus (het begin van het nieuwe schooljaar 2020-2021) voor een termijn van twee jaar beschikbaar wil stellen. Ronny Ikink is aftredend en daarom zoeken we een vervanger! We zouden de groep vanuit de oudergeleding graag willen uitbereiden, vandaar dat we meerdere ouders zoeken. We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat om mee te denken en het beleid van de school kritisch te volgen, geef u dan nu op!

Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u een van onze leden van de oudergeleding aanspreken of mail naar info@arienshbg.nl t.a.v. MR. De huidige MR oudergeleding bestaat uit Ronny Ikink (aftredend) en Bob van Rennes (voorzitter).

U kunt zich kandidaat stellen door een email te sturen aan bobvanrennes@gmail.com.

 

Wat doet de MR?

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en ouderparticipatie. De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Voor sommige zaken heeft de oudergeleding instemmingsrecht en de leerkrachtgeleding adviesrecht of andersom.

 

Dus mocht je enthousiast zijn, vergeet dan niet om een mail te sturen naar bobvanrennes@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Bob van Rennes

Madelon Haarlink-Dirks

Carin Smeenk

 

Even voorstellen, de Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding. Wij praten met de directie op het gebied van beleid en we vertegenwoordigen de ouders en leerkrachten. We hebben volgens de Wet Medezeggenschap instemmings- of adviesrecht over belangrijke dingen die de directie wil veranderen of juist handhaven, bijvoorbeeld; roosters, vrije dagen, het vakantierooster, de aanstelling of ontslag van personeel, belangrijke verbouwingen (of fusies!) en de hoofdlijnen van de schoolbegroting. Het informeren van ouders doen we onder andere door het beschikbaar stellen van de notulen van de vergaderingen. Deze kun je hieronder vinden door op de link te klikken.

Onze MR bestaat uit vier leden; twee ouders en twee leerkrachten en mocht je interesse hebben, dan schiet ons aan en woon eens een vergadering bij! Hieronder stellen zich enkele leden van de MR aan je voor, benader ze gerust voor vragen, zorgen of opmerkingen!

Vergaderdata:

  • Dinsdag 8 september om 19.00 uur
  • Dinsdag 3 november om 19.00 uur.

Notulen

Notulen MR vergadering dinsdag 8 september

Even voorstellen

Bob van Rennes
Ouder
Eén van de twee leden van de oudergeleding, 41 jaar, getrouwd met Nicole en vader van Benthe (groep 8) en Maartje (groep 5). Ik werk op de hartafdeling van het Medisch Spectrum Twente. Ik ervaar onze school als een school waar alles kan en aandacht is voor iedereen, ondanks dat er beperkte middelen zijn. Het is echt fantastisch om te zien hoe een hechte groep leraren gesteund door een fijne directie elk jaar door keihard te werken het voor elkaar krijgt om goed onderwijs te geven. Hieruit komt ook mijn motivatie om me in te zetten voor de MR.
Carin Smeenk
Leerkracht

Ik ben 59 jaar, getrouwd met Jos en woon in Raalte. Onze drie kinderen heten Lisa, Twan en Annelotte. Op de maandag en dinsdag werk ik op de Dr. Ariëns als IB-er. Op de donderdag werk ik als leerkracht in groep 5 /6, op de vrijdag als leerkracht in groep 1/2. Ik vind het super fijn om te werken op onze prachtige school! Hoe mooi om samen , ouders en school, elk kind zo optimaal mogelijk te laten groeien en bloeien! Hoe waardevol om dan ook samen, ouders en school, met alle ontwikkelingen, hiervoor te blijven gaan!

 

Madelon Haarlink-Dirks                                                                                                                                                                                                                                                           Leerkracht 

Ik ben 27 jaar en woon in Groenlo samen met mijn man en onze dochter Emma. Oorspronkelijk kom ik uit Haaksbergen, hier ben ik geboren en opgegroeid. Het leuke eraan is dat ik ooit ook op de Dr. Ariëns heb gezeten als leerling en nu zelf mag werken op deze mooie school.
Dr. Ariëns is een ontzettende leuke en leerzame school, waar ik elke dag met heel veel plezier lesgeef. Op dit moment ben ik leerkracht van groep 3/4.
Vind het erg interessant om verder te kijken dan alleen het lesgeven, om mij te verdiepen in de structuur van de school en de organisatie erachter. Het sterke en waardevolle eraan vind ik om dit samen te doen met de ouders, om zo samen, de ontwikkelingen te volgen en een veilige en leerzame omgeving te creëren voor alle leerlingen.

 

 

 

 

CONTACT

Basisschool Dr. Ariëns
A. Brouwerstraat 4
7482 ZK Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 20 12
Verstuur mail

facebook